DİKKAT GİZLİ KAMERA VAR!...

          Etrafımız kameralarla sarılmış, birileri her an gizli kameralarla çekim halindeler. Şöyle etrafına bir bak, kameralar karşısında yanlış bir hareket yapmamak için azami dikkat et.

          Bu kameraların nerede olduğunu mu merak ediyorsun? Biri tam karşında duruyor ya, göremiyor musun?

          Çok dikkatlice bakarsan görebilirsin. Arkana da bir bak, bir tane de orada duruyor. Hatta sağında, solunda ve tepende de var.

           Seni hep gözetim altında tutuyorlar.

        Hiç     kimsenin      olmadığını    düşündüğün bir     yerde, yaptığın davranışın görülmediğini mi zannediyorsun? Oysa hareketlerin bir bir kaydediliyor.

           Ve O gün geldiğinde…

           Bu kayıtlar birer birer açılacak…

       Dünyada gerçekleştirip de karşılıksız kaldığını zannederek yaptığın amellerin orada karşılığını bulacak.

           Kimse ölümden kaçamadığı gibi bu hesaptan da kaçamayacak.

        “Kim zerre miktar bir iyilik işlerse onun karşılığını; Kim de zerre miktar bir kötülük işlerse yine onun karşılığını görecektir.” ayeti de bu hesabın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

            İşte Ey İnsan!

            Ahiret günü dünyada yaptıklarından dolayı ya mükafat alacak ya da cezaya çarptırılacaksın.

       Öyleyse, son pişmanlığın fayda vermediği ölüm vakti gelmeden önce yapacağın hareketlerin muhasebesini yapmalısın.

Ahmet BOZKURT