DİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR

          Din, Cenâb-ı Hakk’ın biz insanlara Peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu uymakla mükellef kılındığımız ilahi kurallar manzumesidir.

      İnsanın taratılış amacını bildiren, bu dünyada nasıl ve ne şekilde hayatını devam ettirmesi gerektiğini ifade eden, bizim yaşam programımızdır, din.

       Allâh (cc), ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem (as)’ i yarattıktan sonra ona ilk dinini göndermiş ve o zamandan beri, zaman ve zeminin şartlarının değişime uğramasına karşın en uygun şekliyle insanlara “ Ben kimim, nereden gelip nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir, beni buraya gönderen kim?” gibi temel soruların cevaplarını, Peygamberleri aracılığıyla biz insanlara öğretmiştir. İnsanlar elbette ve elbette dinsiz başıboş yaşaması mümkün değildir. En dinsizi bile dine sığınmaya mecburdur. Çünkü insanın aciz oluşuyla beraber hadsiz sıkıntılar ve onu inciten iç ve dış düşmanlara karşı dayanak noktası olan, fakir olmakla birlikte sonsuz ihtiyaçları olan ve ebede, sonsuza uzanmış isteklerine karşılık verip yardım edecek bir dayanak noktası sadece ve sadece bu alemi yaratan Cenâb-ı Hakk’ı tanımak ve iman etmek, ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka bir çare yoktur. Bu bağlamda, din ihtiyacı, sırf müslümanların değil bilumum insanların ezeli ve ebedi bir ihtiyacıdır.

       Din bir imtihandır. Cenâb-ı Hakk’ın bizim yapmamızı istediği şeyleri bizim için bir tecrübedir, denemedir. Tâ ki üstün bir ruha sahip olanlar ile aşağı bir ruha sahip olanlar karşılaşma meydanı olan bu dünyada birbirinden ayrılsınlar. Böylece Hz. Ebubekir gibi elmas ruhlu insanlar ile Ebu Cehil gibi kömür ruhlu insanlar aynı seviyede olmaktan kurtulacaklardır.

         Dinin bizim inanmamızı ve kabul edip yapmamızı istediği birtakım kurallar dizisi vardır. Bunlar başlıca iki ana grupta toplanmaktadır: İman Esasları ve İslamın Şartları:

        

        İMANIN ESASLARI

         1.Allah’a iman

         2.Meleklere iman

         3.Kitaplara iman

         4.Peygamberlere iman

         5.Ahiret gününe iman

         6.Kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna iman

 

        İSLAMIN ŞARTLARI

         1.Kelime-i Şehadet

         2.Namaz kılmak

         3.Oruç tutmak

         4.Hacca gitmek

         5.Zekat vermek

         İman esasları birbirinden ayrılmaz tek bir bütün gibidir. Biri diğeri olmadan olmaz. Zira hepsi birbirleriyle ilintilidir. Birini inkar diğerlerini de inkar edilmesini gerektirir.

Mesela âhireti inkar eden bir kişi düşünelim. Ahiretin varlığı konusundaki bilgi bize nereden ulaşıyor? Kur’an-ı Kerim’den değil mi? Peki, Kur’an’ı kim gönderdi, kime gönderdi? Bakın otomatikmen Allah ve Peygamberini de inkara götürüyor.

          Kişi Peygamberi kabul etmese, bu sefer de Kuran’ı ve içindeki bilgileri de kabul etmemiş olur. Kişi hangi iman esasını kabul etmese diğerini de inkâr etmesine sebep olmaktadır.

      O halde şunu ifade etmek zorundayız: İman esasları birbirinden ayrılması ve inkar edilmesi mümkün değildir.

Ahmet BOZKURT